Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0229(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0265/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0265/2010

Keskustelut :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Äänestykset :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Äänestysselitykset
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0115

Pöytäkirja
Torstai 24. maaliskuuta 2011 - Bryssel

6.12. Oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävä yhdistelmälupa ***I (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista [KOM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0115)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0115)

Puheenvuorot:

Pervenche Berès pyysi täsmennystä tarkistukseen 122.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö