Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0229(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0265/2010

Ingivna texter :

A7-0265/2010

Debatter :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Omröstningar :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Röstförklaringar
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Antagna texter :

P7_TA(2011)0115

Protokoll
Torsdagen den 24 mars 2011 - Bryssel

6.12. Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat [KOM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0115)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0115)

Inlägg:

Pervenche Berès, för att begära ett förtydligande om ändringsförslag 122 m.d.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy