Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 24. března 2011 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 4.Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o letecké dopravě *** – Dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou o letecké dopravě *** – Dohoda mezi Evropskou unií a Vietnamem o některých aspektech leteckých služeb *** (rozprava)
 5.Příprava rozpočtu na rok 2012 (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Změna nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Všeobecné celní preference ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o letecké dopravě *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou o letecké dopravě *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Dohoda mezi Evropskou unií a Vietnamem o některých aspektech leteckých služeb *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Vztahy Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.7.Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky: Peter Praet (BE) * (hlasování)
  6.8.Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) (hlasování)
  6.9.Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)
  6.10.Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)
  6.11.Příprava rozpočtu na rok 2012 (hlasování)
  6.12.Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce ***I (hlasování)
  6.13.Práva spotřebitelů ***I (hlasování)
  6.14.Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ***I (hlasování)
  6.15.Situace v Japonsku včetně poplachu v jaderných elektrárnách (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 10.Postoj Rady v 1. čtení
 11.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 12.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 13.Předání textů přijatých během zasedání
 14.Termíny příštích zasedání
 15.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky: Peter Praet (BE)
 Příloha 2 – Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
 Příloha 3 – Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 Příloha 4 – Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Zápis (192 kb) Prezenční listina (57 kb)    Jmenovitá hlasování (804 kb) Příloha 1 (7 kb) Příloha 2 (7 kb) Příloha 3 (7 kb) 
 
            Příloha 4 (7 kb) 
 
Zápis (251 kb) Prezenční listina (51 kb) Výsledky hlasování (258 kb) Jmenovitá hlasování (332 kb)    
 
Zápis (274 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (463 kb) Jmenovitá hlasování (750 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí