Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 24. märts 2011 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.ELi ja USA vaheline lennutranspordileping *** - ELi ja Kanada vaheline lennutranspordileping *** - ELi ja Vietnami vaheline lennundusküsimusi käsitlev leping *** (arutelu)
 5.2012. aasta eelarve koostamine (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.Moldova Vabariigi suhtes ühepoolsete kaubandussoodustuste kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 55/2008 muutmine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.2.Üldised tariifsed soodustused ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.3.ELi ja USA vaheline lennutranspordileping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.4.ELi ja Kanada vaheline lennutranspordileping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.5.ELi ja Vietnami vaheline lennundusküsimusi käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.6.ELi suhted Pärsia lahe koostöönõukoguga (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.7.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine: Peter Praet (BE) * (hääletus)
  
6.8.Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse tegevdirektori ametisse nimetamine (hääletus)
  
6.9.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse tegevdirektori ametisse nimetamine (hääletus)
  
6.10.Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tegevdirektori ametisse nimetamine (hääletus)
  
6.11.2012. aasta eelarve koostamine (hääletus)
  
6.12.Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord ***I (hääletus)
  
6.13.Tarbija õigused ***I (hääletus)
  
6.14.Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet ***I (hääletus)
  
6.15.Olukord Jaapanis, eelkõige häireolukord aatomielektrijaamades (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 10.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine: Peter Praet (BE)
 Lisa 2 - Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse tegevdirektori ametisse nimetamine
 Lisa 3 - Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse tegevdirektori ametisse nimetamine
 Lisa 4 - Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tegevdirektori ametisse nimetamine
Protokoll (189 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (804 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 3 lisa (7 kb) 
 
            4 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (225 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletuste tulemused (223 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (323 kb)    
 
Protokoll (266 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (353 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (746 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika