Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 24. maaliskuuta 2011 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.EU:n ja Yhdysvaltojen välinen lentoliikennesopimus *** – EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus *** – EU:n ja Vietnamin välinen lentoliikennesopimus *** (keskustelu)
 5.Vuoden 2012 talousarvion valmistelu (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.Yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.2.Yleinen tullietuusjärjestelmä ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.3.EU:n ja Yhdysvaltojen välinen lentoliikennesopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.4.EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.5.EU:n ja Vietnamin välinen lentoliikennesopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.6.EU:n suhteet Persianlahden yhteistyöneuvostoon (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.7.Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen: Peter Praet (BE) * (äänestys)
  
6.8.Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen (äänestys)
  
6.9.Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen (äänestys)
  
6.10.Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen (äänestys)
  
6.11.Vuoden 2012 talousarvion valmistelu (äänestys)
  
6.12.Oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävä yhdistelmälupa ***I (äänestys)
  
6.13.Kuluttajan oikeudet ***I (äänestys)
  
6.14.Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto ***I (äänestys)
  
6.15.Japanin tilanne ja ydinvoimaloita koskeva hälytystila (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 10.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 12.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 – Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen: Peter Praet (BE)
 Liite 2 – Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen
 Liite 3 – Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen
 Liite 4 - Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen
Pöytäkirja (192 kb) Läsnäololista (57 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (804 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (7 kb) Liite 3 (7 kb) 
 
            Liite 4 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (229 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (255 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (329 kb)    
 
Pöytäkirja (268 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (352 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (749 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö