Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 24 maart 2011 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.Luchtvervoersovereenkomst EU/VS *** - Luchtvervoersovereenkomst EU/Canada *** - Overeenkomst inzake luchtvaartdiensten EU/Vietnam *** (debat)
 5.Voorbereiding van de begroting 2012 (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Algemene tariefpreferenties ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Luchtvervoersovereenkomst EU/VS *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Luchtvervoersovereenkomst EU/Canada *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Overeenkomst inzake luchtvaartdiensten EU/Vietnam *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.6.EU-betrekkingen met de Samenwerkingsraad van de Golf (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.7.Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank: Peter Praet (BE) * (stemming)
  6.8.Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  6.9.Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) (stemming)
  6.10.Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)
  6.11.Voorbereiding van de begroting 2012 (stemming)
  6.12.Één enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning ***I (stemming)
  6.13.Consumentenrechten ***I (stemming)
  6.14.Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging ***I (stemming)
  6.15.Situatie in Japan, inclusief het kerncentrale-alarm (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 10.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten
 12.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank: Peter Praet (BE)
 Bijlage 2 - Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)
 Bijlage 3 - Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)
 Bijlage 4 - Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Notulen (191 kb) Presentielijst (57 kb)    Hoofdelijke stemming (804 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (7 kb) Bijlage 3 (7 kb) 
 
            Bijlage 4 (7 kb) 
 
Notulen (227 kb) Presentielijst (51 kb) Uitslag van de stemming (260 kb) Hoofdelijke stemming (328 kb)    
 
Notulen (274 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (350 kb) Hoofdelijke stemming (746 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid