Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 4. dubna 2011 - Štrasburk

4. Složení Parlamentu
Doslovné záznamy

Ernst Strasser oznámil své odstoupení z funkce poslance Evropského parlamentu s účinností od 24. března 2011.

Parlament vzal v souladu s čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu tuto skutečnost na vědomí a oznámil uvolnění mandátu Ernsta Strassera s účinností od 24. března 2011.

Příslušné rakouské orgány oznámily zvolení Huberta Pirkera, kterým je nahrazen Ernst Strasser, poslancem Evropského parlamentu. Parlament vzal toto zvolení na vědomí s účinností od 31. března 2011.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Hubert Pirker v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Hella Ranner oznámila své odstoupení z funkce poslankyně Evropského parlamentu s účinností od 1. dubna 2011.

Parlament vzal v souladu s čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu tuto skutečnost na vědomí a oznámil uvolnění mandátu Helly Rannerové s účinností od 1. dubna 2011.

Příslušné rakouské orgány oznámily zvolení Heinze K. Beckera, kterým je nahrazena Hella Ranner, poslancem Evropského parlamentu. Parlament vzal toto zvolení na vědomí s účinností od 1. dubna 2011.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Heinz K. Becker v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Vystoupili: Barry Madlener k případům údajné korupce v Parlamentu a Antonio Masip Hidalgo k případu Troye Davise.

Právní upozornění - Ochrana soukromí