Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 4. april 2011 - Strasbourg

4. Parlamentets sammensætning
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Ernst Strasser havde meddelt formanden, at han havde nedlagt sit mandat som medlem af Parlamentet med virkning fra den 24. marts 2011.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, tog Parlamentet dette til efterretning og konstaterede, at Ernst Strassers mandat var ledigt med virkning fra den 24. marts 2011.

De østrigske kompetente myndigheder havde meddelt, at Hubert Pirker var blevet valgt i stedet for Ernst Strasser. Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 31. marts 2011.

Hubert Pirker deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Hella Ranner havde meddelt formanden, at hun havde nedlagt sit mandat som medlem af Parlamentet med virkning fra 1. april 2011.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, tog Parlamentet dette til efterretning og konstaterede, at Hella Ranners mandat var ledigt med virkning fra den 1. april 2011.

De østrigske kompetente myndigheder havde meddelt, at Heinz K. Becker var blevet valgt i stedet for Hella Ranner. Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 1. april 2011.

Heinz K. Becker deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Barry Madlener tog ordet om de formodede tilfælde af korruption i Parlamentet, og Antonio Masip Hidalgo om sagen med Troy Davis.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik