Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 4. huhtikuuta 2011 - Strasbourg

4. Parlamentin kokoonpano
Sanatarkat istuntoselostukset

Ernst Strasser on ilmoittanut luopuvansa Euroopan parlamentin jäsenen toimesta 24. maaliskuuta 2011 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti merkitsi asian tiedoksi ja totesi Ernst Strasserin edustajantoimen vapautuneen 24. maaliskuuta 2011 alkaen.

Toimivaltaiset Itävallan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Hubert Pirker on nimitetty parlamentin jäseneksi Ernst Strasserin tilalle. Parlamentti merkitsi tämän nimityksen tiedoksi 31. maaliskuuta 2011 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Hubert Pirker osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Hella Ranner on ilmoittanut luopuvansa Euroopan parlamentin jäsenen toimesta 1. huhtikuuta 2011 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 artiklan mukaisesti parlamentti merkitsi asian tiedoksi ja totesi Hella Rannerin edustajantoimen vapautuneen 1. huhtikuuta 2011 alkaen.

Toimivaltaiset Itävallan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Heinz K. Becker on nimitetty parlamentin jäseneksi Hella Rannerin tilalle. Parlamentti merkitsi tämän nimityksen tiedoksi 1. huhtikuuta 2011 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Heinz K. Becker osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Barry Madlener käytti puheenvuoron väitetyistä korruptiotapauksista parlamentissa ja Antonio Masip Hidalgo Troy Davisin tapauksesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö