Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 4 kwietnia 2011 r. - Strasburg

4. Skład Parlamentu
Pełne sprawozdanie

Ernst Strasser zrzekł się mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 24 marca 2011 r.

Parlament przyjął ten fakt do wiadomości zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu i stwierdził wakat na miejscu Ernsta Strassera ze skutkiem od dnia 24 marca 2011 r.

Właściwe organy Austrii poinformowały o wyborze Huberta Pirkera do Parlamentu Europejskiego w miejsce Ernsta Strassera. Parlament przyjął ten fakt do wiadomości ze skutkiem od dnia 31 marca 2011 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Hubert Pirker bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Hella Ranner zrzekła się mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1ego kwietnia 2011 r.

Parlament przyjął ten fakt do wiadomości zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu i stwierdził wakat na miejscu Helli Ranner ze skutkiem od dnia 1ego kwietnia 2011 r.

Właściwe organy Austrii poinformowały o wyborze Heinza K. Beckera do Parlamentu Europejskiego w miejsce Helli Ranner. Parlament przyjął ten fakt do wiadomości ze skutkiem od dnia 1ego kwietnia 2011 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Heinz K. Becker bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Głos zabrał Barry Madlener w sprawie przypadków domniemanej korupcji w Parlamencie i Antonio Masip Hidalgo w sprawie Troya Davisa.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności