Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 april 2011 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning
Fullständigt förhandlingsreferat

Ernst Strasser hade avsagt sig sitt mandat som ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 24 mars 2011.

Parlamentet noterade detta i enlighet med artikel artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen och konstaterade att Ernst Strassers plats var vakant med verkan från den 24 mars 2011.

De behöriga österrikiska myndigheterna hade meddelat att Hubert Pirker valts in i Europaparlamentet istället för Ernst Strasser. Parlamentet konstaterade detta med verkan den 31 mars 2011.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Hubert Pirker fram till dess att en prövning gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

Hella Ranner hade avsagt sig sitt mandat som ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 1 april 2011.

Parlamentet noterade detta i enlighet med artikel artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen och konstaterade att Hella Ranners plats var vakant med verkan från den 1 april 2011.

De behöriga österrikiska myndigheterna hade meddelat att Heinz K. Becker valts in i Europaparlamentet istället för Hella Ranner. Parlamentet konstaterade detta med verkan den 1 april 2011.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Heinz K. Becker fram till dess att en prövnin gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

Följande ledamöter yttrade sig: Barry Madlener med anledning av den förmodade misstankarna om korruption i parlement och Antonio Masip Hidalgo om fallet Troy Davis.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy