Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 4. dubna 2011 - Štrasburk

6. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem

Předseda oznámil, že podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu spolu s předsedou Rady podepíše v úterý tyto akty přijaté řádným legislativním postupem:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (kodifikované znění) (00002/2011/LEX - C7-0089/2011 - 2010/0110(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností (kodifikované znění) (00001/2011/LEX - C7-0088/2011 - 2008/0009(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV (00069/2010/LEX - C7-0087/2011 - 2010/0065(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) Č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (00068/2010/LEX - C7-0086/2011 - 2009/0098(COD))

Právní upozornění - Ochrana soukromí