Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 4. april 2011 - Strasbourg

6. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende tirsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (kodifikation) (00002/2011/LEX - C7-0089/2011 - 2010/0110(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fusioner af aktieselskaber (kodifikation) (00001/2011/LEX - C7-0088/2011 - 2008/0009(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (00069/2010/LEX - C7-0087/2011 - 2010/0065(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (00068/2010/LEX - C7-0086/2011 - 2009/0098(COD))

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik