Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 4 kwietnia 2011 r. - Strasburg

6. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi we wtorek do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu).

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (ujednolicenie) (00002/2011/LEX - C7-0089/2011 - 2010/0110(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (ujednolicenie) (00001/2011/LEX - C7-0088/2011 - 2008/0009(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (00069/2010/LEX - C7-0087/2011 - 2010/0065(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 377/2004 w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji (00068/2010/LEX - C7-0086/2011 - 2009/0098(COD))

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności