Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 4. apríla 2011 - Štrasburg

6. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku):

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (kodifikované znenie) (00002/2011/LEX - C7-0089/2011 - 2010/0110(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o zlúčení a splynutí akciových spoločností (kodifikované znenie) (00001/2011/LEX - C7-0088/2011 - 2008/0009(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (00069/2010/LEX - C7-0087/2011 - 2010/0065(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) Č. 377/2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov (00068/2010/LEX - C7-0086/2011 - 2009/0098(COD))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia