Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 april 2011 - Strasbourg

7. Bortfallna skriftliga förklaringar

De skriftliga förklaringarna nr 0090/2011, 0091/2011, 0092/2011, 0093/2011, 0094/2011, 0095/2011, 0096/2011, 0097/2011, 0098/2011, 0099/2011, 0100/2011 och 0101/2011, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit i enlighet med bestämmelserna i artikel 123.5 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy