Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 4 април 2011 г. - Страсбург

9. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността)

- (O-000040/2011) зададен от Erminia Mazzoni, от името на комисията PETI, към Комисията: Петиция 1565/2009, внесена от José Maria Pozancos, с испанско гражданство, относно вноса в ЕС на домати от Мароко (B7-0211/2011)

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

- Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda и Ivo Vajgl, относно създаването на Евро-средиземноморски програми "Еразъм" и "Леонардо" (0015/2011);

- Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries и Hannu Takkula, относно тероризъм и екстремизъм в Пакистан (0016/2011);

- Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin и Anna Rosbach, относно реформата на общата политика в областта на рибарството (0017/2011).

Правна информация - Политика за поверителност