Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

9. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 115 του Κανονισμού)

- (O-000040/2011) που κατέθεσε η Erminia Mazzoni, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Αναφορά 1565/2009, του José Maria Pozancos, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις κοινοτικές εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο (B7-0211/2011)

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

- Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda και Ivo Vajgl, σχετικά με τη δημιουργία των ευρωμεσογειακών προγραμμάτων "Erasmus" και "Leonardo da Vinci" (0015/2011);

- Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries και Hannu Takkula, σχετικά με την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό στο Πακιστάν (0016/2011);

- Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin και Anna Rosbach, σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (0017/2011).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου