Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 4. aprill 2011 - Strasbourg

9. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000040/2011), mille esitas(id) Erminia Mazzoni PETI komisjoni nimel komisjonile: José Maria Pozancose (Hispaania) petitsioon nr 1565/2009 tomatite importimise kohta Marokost ELi (B7-0211/2011)

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123)

- Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda ja Ivo Vajgl: Euroopa–Vahemere piirkonna programmide Erasmus ja Leonardo da Vinci loomine (0015/2011);

- Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries ja Hannu Takkula: Terrorism ja ekstremism Pakistanis (0016/2011);

- Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin ja Anna Rosbach: Ühise kalanduspoliitika reform (0017/2011).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika