Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 4 april 2011 - Straatsburg

9. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) mondelinge vragen (artikel 115 van het Reglement)

- (O-000040/2011) van Erminia Mazzoni, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Verzoekschrift 1565/2009 van José Maria Pozancos (Spanjaard) over de invoer in de EU van tomaten uit Marokko (B7-0211/2011)

2) schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 123 van het Reglement)

- Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda en Ivo Vajgl, over het instellen van Euro-mediterrane Eramus- en Leonardo da Vinci-programma's (0015/2011);

- Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries en Hannu Takkula, over terrorisme en extremisme in Pakistan (0016/2011);

- Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin en Anna Rosbach, over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (0017/2011).

Juridische mededeling - Privacybeleid