Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 4 kwietnia 2011 r. - Strasburg

9. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu)

- (O-000040/2011) zadane przez Erminię Mazzoni w imieniu komisji PETI do Komisji: petycja 1565/2009, którą złożył José Maria Pozancos (Hiszpania), w sprawie importu przez UE pomidorów z Maroka (B7-0211/2011)

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu)

- Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda i Ivo Vajgl w sprawie utworzenia euro-śródziemnomorskich programów „Erasmus” i„Leonardo da Vinci” (0015/2011);

- Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries i Hannu Takkula w sprawie terroryzmu i ekstremizmu w Pakistanie (0016/2011);

- Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin i Anna Rosbach w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa (0017/2011).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności