Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 4. apríla 2011 - Štrasburg

9. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku)

- (O-000040/2011), ktorú položila Erminia Mazzoni, v mene výboru PETI, pre Komisiu: Petícia č. 1565/2009 Josého Mariu Pozancosa (zo Španielska) o dovoze paradajok z Maroka do EÚ (B7-0211/2011)

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

- Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda a Ivo Vajgl, o vytvorení euro-stredozemských programov Erasmus a Leonardo da Vinci (0015/2011);

- Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries a Hannu Takkula, o terorizme a extrémizme v Pakistane (0016/2011);

- Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin a Anna Rosbach, o reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva (0017/2011).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia