Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 april 2011 - Strasbourg

10. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 06/2011 (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD)).

°
° ° °

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 08/2011 (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy