Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 4. dubna 2011 - Štrasburk

13. Plán práce
Doslovné záznamy

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání dubnového plenárního zasedání t.r. (PE 461.047/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupiny EFD, aby bylo hlasování o zprávě o odhadu příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2012 – oddíl I – Parlament (A7-0087/2011) (bod 66 PDOJ), kterou předkládá José Manuel Fernandes , odloženo na letošní květnové dílčí zasedání.

Vystoupili: Marta Andreasen za skupinu EFD s odůvodněním žádosti, Francesco Enrico Speroni ve prospěch žádosti a Alain Lamassoure proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Středa

Žádost skupiny PPE, aby byly na závěr rozpravy o prohlášeních Komise o veřejných zakázkách (bod 129 PDOJ) předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE s odůvodněním žádosti, Evelyne Gebhardt ve prospěch žádosti a aby navrhla odložení hlasování na květnové dílčí zasedání a Francesco Enrico Speroni proti odložení hlasování.

Parlament žádost a odložení hlasování schválil.

Středa a čtvrtek

Žádost skupiny ALDE, aby byla rozprava o situaci v Pobřeží slonoviny, která se měla původně konat ve čtvrtek (bod 122 PDOJ), zařazena na středeční pořad jednání jako prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a aby byla na čtvrteční pořad jednání v rámci bodu „rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu“ zařazena rozprava o případu Aj Wej-weje v Číně.

Vystoupili: Guy Verhofstadt za skupinu ALDE s odůvodněním žádosti a Hannes Swoboda ve prospěch žádosti.

Parlament žádost schválil.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupila Sophia in 't Veld k počítačovým útokům na některé evropské orgány a instituce, mimo jiné i na Parlament, a k bezpečnostním opatřením, která byla v této souvislosti přijata.

Právní upozornění - Ochrana soukromí