Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 4. aprill 2011 - Strasbourg

13. Tööplaan
Istungi stenogramm

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2011. aasta aprilli osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 461.047/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsioon EFD taotles José Manuel Fernandesi raporti (A7-0087/2011) „Euroopa Parlamendi 2012. aasta tulude ja kulude eelarvestus, I jagu – Euroopa Parlament” (lõpliku päevakorra projekti punkt 66) üle hääletuse edasilükkamist 2011. aasta mai osaistungjärgule;

Sõna võtsid Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, kes põhjendas taotlust, Francesco Enrico Speroni, kes toetas taotlust, ja Alain Lamassoure, kes oli taotluse vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Kolmapäev

Fraktsioon PPE taotles, et arutelu komisjoni avalduse üle riigihangete kohta (lõpliku päevakorra projekti punkt 129) lõpetataks resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, kes taotlust põhjendas, Evelyne Gebhardt, kes toetas taotlust ja tegi ettepaneku lükata hääletus edasi mai osaistungjärgule, ja Francesco Enrico Speroni, kes oli hääletuse edasilükkamise vastu.

Parlament kiitis taotluse ja hääletuse edasilükkamise heaks.

Kolmapäev ja neljapäev

Fraktsioon ALDE taotles, et kolmapäeva päevakorda lisataks olukorda Côte d’Ivoire’is käsitlev päevakorrapunkt, mis esialgu pidi päevakorras olema neljapäeval (lõpliku päevakorra projekti punkt 122), komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse kujul ja et neljapäeva päevakorda lisataks inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamise alla arutelu Ai WeiWei juhtumi üle Hiinas.

Sõna võtsid Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes taotlust põhjendas, ja Hannes Swoboda, kes taotlust toetas.

Parlament kiitis taotluse heaks.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis Sophia in 't Veld teatavate ELi institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendi, vastu suunatud küberrünnakute ja nendega seoses võetud julgeolekumeetmete teemal.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika