Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 4 april 2011 - Straatsburg

13. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april 2011 (PE 461.047/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de EFD-Fractie om de stemming over het verslag van José Manuel Fernandes (A7-0087/2011) over de "Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2012 - Afdeling I - Parlement" (point 66 du PDOJ) tot de vergaderperiode van mei 2011 uit te stellen;

Het woord wordt gevoerd door Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, die het verzoek toelicht, Francesco Enrico Speroni die het ondersteunt, en Alain Lamassoure die zich tegen dit verzoek uitspreekt.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Woensdag

Verzoek van de PPE-Fractie om het debat over de verklaring van de Commissie over "Overheidsopdrachten" (point 129 du PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, Evelyne Gebhardt die het ondersteunt en voorstelt de stemming uit te stellen tot de vergaderperiode van mei, alsmede door Francesco Enrico Speroni die zich tegen het uitstel van de stemming uitspreekt.

Het Parlement willigt het verzoek en daarmee het uitstel van de stemming in.

Woensdag en donderdag

Verzoek van de ALDE-Fractie tot opneming op de agenda van woensdag van het punt over de situatie in De situatie in Ivoorkust, dat oorspronkelijk voor donderdag was gepland, (punt 122 PDOJ) in de vorm van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en tot opneming op de agenda van donderdag van een debat over het geval van Ai Weiwei in China onder het punt "debat over gevallen van schending van de mensenrechten, van de democratie en de rechtstaat".

Het woord wordt gevoerd door Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die het verzoek toelicht en Hannes Swoboda die het ondersteunt.

Het Parlement willigt het verzoek in.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld over de cyberaanvallen tegen een aantal Europese instellingen, waaronder het Parlement, alsmede over de veiligheidsmaatregelen die hiertegen zijn getroffen.

Juridische mededeling - Privacybeleid