Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 4 kwietnia 2011 r. - Strasburg

13. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w kwietniu 2011 r. (PE 461.047/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Wniosek grupy EFD dotyczący przesunięcia głosowania nad sprawozdaniem José Manuela Fernandesa (A7-0087/2011) pt. „Preliminarza wpływów i wydatków na rok budżetowy 2012 - sekcja I - Parlament” (punkt 66 PDOJ) na posiedzenie plenarne w maju 2011 r.;

Głos zabrali: Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, w celu uargumentowania wniosku, Francesco Enrico Speroni w celu poparcia wniosku oraz Alain Lamassoure przeciw temu wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek

Środa

Wniosek grupy PPE dotyczący zamknięcia debaty nad oświadczeniem Komisji w sprawie „Zamówień publicznych(punkt 129 PDOJ) złożeniem projektów rezolucji.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, w celu uargumentowania wniosku, Evelyne Gebhardt w celu poparcia wniosku i zaproponowania przesunięcia głosowania na sesję majową, a także Francesco Enrico Speroni przeciw wnioskowi.

Parlament zatwierdził wniosek oraz przesunięcie głosowania.

Środa i czwartek

Wniosek grupy ALDE dotyczący włączenia do porządku obrad w środę punktu odnoszącego się do sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej, początkowo przewidzianego na czwartek (punkt 122 PDOJ), w formie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz włączenia do porządku obrad w czwartek w punkcie debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawadebaty w sprawie Ai WeiWei w Chinach.

Głos zabrali: Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który uargumentował wniosek oraz Hannes Swoboda, który poparł wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

°
° ° °

Głos zabrała Sophia in 't Veld w sprawie cyberataków, którego ofiarą padły niektóre z inctytucji europejskich, a wśród nich Parlament Europejski, a także na temat podjętych w związku z tym środków bezpieczeństwa.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności