Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 4. apríla 2011 - Štrasburg

13. Program práce
Doslovný zápis

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu aprílových schôdzí v roku 2011 (PE 461.047/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bezo zmeny.

Utorok

Žiadosť skupiny EFD o hlasovanie o správe José Manuela Fernandesa (A7-0087/2011) o „Odhade príjmov a výdavkov na rok 2012 – oddiel I – Európsky parlament“ (bod 66 návrhu programu schôdze) na obdobie májovej schôdze v roku 2011;

Vystúpili títo poslanci: Marta Andreasen v mene skupiny EFD, ktorá žiadosť zdôvodnila, Francesco Enrico Speroni, ktorý ju podporil a Alain Lamassoure, ktorý sa vyjadril proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Streda

Žiadosť skupiny PPE, aby na záver rozpravy o vyhlásení Komisie o „Verejnom obstarávaní“ (bod 129 návrhu programu schôdze) boli predložené návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, ktorý žiadosť zdôvodnil, Evelyne Gebhardt, ktorá ju podporila a navrhla odložiť hlasovanie na májovú schôdzu, ako aj Francesco Enrico Speroni, ktorý sa vyjadril proti odkladu hlasovania.

Parlament schválil žiadosť o odklad hlasovania.

Streda a štvrtok

Žiadosť skupiny ALDE o zaradenie bodu o situácii na Pobreží slonoviny, ktorý sa mal pôvodne prerokúvať vo štvrtok (bod 122 návrhu programu schôdze), na program schôdze v stredu, vo forme vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, a o zaradenie rozpravy o prípade Ai WeiWei v Číne pod bod „rozprava o porušovaní ľudských práv, demokracie a právneho štátu“ na program schôdze vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý žiadosť zdôvodnil a Hannes Swoboda, ktorý ju podporil.

Parlament žiadosť schválil.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Sophia in 't Veld, aby sa vyjadrila ku kybernetickým útokom na niektoré európske inštitúcie, medzi nimi Parlament, ako aj k bezpečnostným opatreniam, ktoré boli v tejto súvislosti prijaté.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia