Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0165(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0085/2011

Внесени текстове :

A7-0085/2011

Разисквания :

PV 04/04/2011 - 14
CRE 04/04/2011 - 14

Гласувания :

PV 06/04/2011 - 8.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0136

Протокол
Понеделник, 4 април 2011 г. - Страсбург

14. Минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите-членки (преработен текст) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите-членки (преработена) [COM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

Sylvie Guillaume представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFD, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, Reinhard Bütikofer, sur l'intervention de Daniël van der Stoep, Anna Hedh и Tanja Fajon.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Georgios Papanikolaou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ioan Enciu, Jörg Leichtfried, Jaroslav Paška, Franz Obermayr и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Sylvie Guillaume.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 6.4.2011.

Правна информация - Политика за поверителност