Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0165(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0085/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0085/2011

Συζήτηση :

PV 04/04/2011 - 14
CRE 04/04/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0136

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

14. Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της διεθνούς προστασίας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση επί της προτάσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη (αναδιατύπωση) [COM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

Η Sylvie Guillaume παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Daniël van der Stoep, μη εγγεγραμμένος, Reinhard Bütikofer, επί της παρεμβάσεως του Daniël van der Stoep, Anna Hedh και Tanja Fajon.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Γεώργιος Παπανικολάου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ioan Enciu, Jörg Leichtfried, Jaroslav Paška, Franz Obermayr και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Sylvie Guillaume.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου