Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0165(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0085/2011

Ingediende teksten :

A7-0085/2011

Debatten :

PV 04/04/2011 - 14
CRE 04/04/2011 - 14

Stemmingen :

PV 06/04/2011 - 8.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0136

Notulen
Maandag 4 april 2011 - Straatsburg

14. Verlening en intrekking van internationale bescherming (herschikking) ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de verlening of intrekking van internationale bescherming [COM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

Sylvie Guillaume leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Nadja Hirsch, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, Daniël van der Stoep, niet-ingeschrevene, Reinhard Bütikofer, over de woorden van Daniël van der Stoep, Anna Hedh en Tanja Fajon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Papanikolaou.

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ioan Enciu, Jörg Leichtfried, Jaroslav Paška, Franz Obermayr en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Sylvie Guillaume.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 6.4.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid