Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0249(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0028/2011

Внесени текстове :

A7-0028/2011

Разисквания :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Гласувания :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Обяснение на вота
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Протокол
Понеделник, 4 април 2011 г. - Страсбург

15. Контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1334/2000 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Jörg Leichtfried представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Reinhard Bütikofer (докладчик по становището на комисията AFET), Elisabeth Köstinger, от името на групата PPE, George Sabin Cutaş, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Christofer Fjellner, Janusz Władysław Zemke и Ioan Mircea Paşcu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Jahr и João Ferreira.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Jörg Leichtfried.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 5.4.2011.

Правна информация - Политика за поверителност