Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0249(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0028/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0028/2011

Συζήτηση :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

15. Εξαγωγές ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Ο Jörg Leichtfried παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Reinhard Bütikofer (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Elisabeth Köstinger, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Christofer Fjellner, Janusz Władysław Zemke και Ioan Mircea Paşcu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Jahr και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Jörg Leichtfried.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου