Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0249(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0028/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0028/2011

Keskustelut :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Äänestykset :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Äänestysselitykset
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Pöytäkirja
Maanantai 4. huhtikuuta 2011 - Strasbourg

15. Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskeva valvontajärjestelmä ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttamisesta [KOM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Jörg Leichtfried esitteli laatimansa mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Reinhard Bütikofer (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elisabeth Köstinger PPE-ryhmän puolesta, George Sabin Cutaş S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Janusz Władysław Zemke ja Ioan Mircea Paşcu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Jörg Leichtfried.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.4.2011, kohta 4.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö