Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0249(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0028/2011

Ingediende teksten :

A7-0028/2011

Debatten :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Stemmingen :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Stemverklaringen
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Notulen
Maandag 4 april 2011 - Straatsburg

15. Producten en technologie voor tweeërlei gebruik ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Jörg Leichtfried leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Bütikofer (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Elisabeth Köstinger, namens de PPE-Fractie, George Sabin Cutaş, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Christofer Fjellner, Janusz Władysław Zemke en Ioan Mircea Paşcu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter Jahr en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Jörg Leichtfried.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.6 van de notulen van 5.4.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid