Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0249(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0028/2011

Teksty złożone :

A7-0028/2011

Debaty :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Głosowanie :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Protokół
Poniedziałek, 4 kwietnia 2011 r. - Strasburg

15. Produkty i technologie podwójnego zastosowania ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Jörg Leichtfried przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Reinhard Bütikofer (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Elisabeth Köstinger w imieniu grupy PPE, George Sabin Cutaş w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Franz Obermayr niezrzeszony, Christofer Fjellner, Janusz Władysław Zemke i Ioan Mircea Paşcu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Peter Jahr i João Ferreira.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Jörg Leichtfried.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.6 protokołu z dnia 5.4.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności