Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0063(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0329/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0329/2010

Συζήτηση :

PV 04/04/2011 - 16
CRE 04/04/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0137

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

16. Eυρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού ***I (συζήτηση)
CRE

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού [COM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0329/2010)

Ο Brian Simpson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jim Higgins και Inés Ayala Sender.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László TŐKÉS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gesine Meissner και Georges Bach.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rareş-Lucian Niculescu, Jörg Leichtfried, Inés Ayala Sender, Andreas Mölzer, Elena Băsescu και Janusz Władysław Zemke.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Brian Simpson.

Παρεμβαίνει ο Jörg Leichtfried.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου