Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2209(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0065/2011

Indgivne tekster :

A7-0065/2011

Forhandlinger :

PV 04/04/2011 - 17
CRE 04/04/2011 - 17

Afstemninger :

PV 05/04/2011 - 4.8
CRE 05/04/2011 - 4.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0127

Protokol
Mandag den 4. april 2011 - Strasbourg

17. Ny EU-rammepolitik til bekæmpelse af vold mod kvinder (forhandling)
CRE

Betænkning om prioriteringer og udkast til en ny EU-rammepolitik til bekæmpelse af vold mod kvinder [2010/2209(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Eva-Britt Svensson forelagde sin betænkning.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen, Britta Thomsen for S&D-Gruppen, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Andrea Češková for ECR-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Matera, Edite Estrela, Janusz Wojciechowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Emine Bozkurt, Tadeusz Cymański, Edit Bauer, Silvia Costa, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė og Monika Flašíková Beňová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Marc Tarabella, Gesine Meissner, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Petru Constantin Luhan, Evelyn Regner og Zuzana Roithová.

Talere: Cecilia Malmström og Eva-Britt Svensson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.8 i protokollen af 5.4.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik