Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2209(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0065/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0065/2011

Keskustelut :

PV 04/04/2011 - 17
CRE 04/04/2011 - 17

Äänestykset :

PV 05/04/2011 - 4.8
CRE 05/04/2011 - 4.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0127

Pöytäkirja
Maanantai 4. huhtikuuta 2011 - Strasbourg

17. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskeva EU:n politiikka (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan EU:n politiikan painopistealueista ja yleispiirteistä [2010/2209(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Eva-Britt Svensson esitteli laatimansa mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta, Britta Thomsen S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Andrea Češková ECR-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Matera, Edite Estrela, Janusz Wojciechowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Emine Bozkurt, Tadeusz Cymański, Edit Bauer, Silvia Costa, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė ja Monika Flašíková Beňová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Marc Tarabella, Gesine Meissner, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Petru Constantin Luhan, Evelyn Regner ja Zuzana Roithová.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Eva-Britt Svensson.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.4.2011, kohta 4.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö