Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2209(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0065/2011

Ingediende teksten :

A7-0065/2011

Debatten :

PV 04/04/2011 - 17
CRE 04/04/2011 - 17

Stemmingen :

PV 05/04/2011 - 4.8
CRE 05/04/2011 - 4.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0127

Notulen
Maandag 4 april 2011 - Straatsburg

17. Een beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de prioriteiten en het ontwerp van een nieuw beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen [2010/2209(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Eva-Britt Svensson leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio, namens de PPE-Fractie, Britta Thomsen, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Andrea Češková, namens de ECR-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Matera, Edite Estrela, Janusz Wojciechowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Emine Bozkurt, Tadeusz Cymański, Edit Bauer, Silvia Costa, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė en Monika Flašíková Beňová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Marc Tarabella, Gesine Meissner, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Petru Constantin Luhan, Evelyn Regner en Zuzana Roithová.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Eva-Britt Svensson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.8 van de notulen van 5.4.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid