Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2209(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0065/2011

Texte depuse :

A7-0065/2011

Dezbateri :

PV 04/04/2011 - 17
CRE 04/04/2011 - 17

Voturi :

PV 05/04/2011 - 4.8
CRE 05/04/2011 - 4.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0127

Proces-verbal
Luni, 4 aprilie 2011 - Strasbourg

17. Noul cadru al politicii UE de combatere a violenței împotriva femeilor (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la prioritățile și structura unui nou cadru al politicii UE de combatere a violenței împotriva femeilor [2010/2209(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Eva-Britt Svensson şi-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, în numele Grupului PPE, Britta Thomsen, în numele Grupului S&D, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Andrea Češková, în numele Grupului ECR, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Matera, Edite Estrela, Janusz Wojciechowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Emine Bozkurt, Tadeusz Cymański, Edit Bauer, Silvia Costa, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė şi Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Marc Tarabella, Gesine Meissner, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Petru Constantin Luhan, Evelyn Regner şi Zuzana Roithová.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Eva-Britt Svensson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.8 al PV din 5.4.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate