Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2209(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0065/2011

Predkladané texty :

A7-0065/2011

Rozpravy :

PV 04/04/2011 - 17
CRE 04/04/2011 - 17

Hlasovanie :

PV 05/04/2011 - 4.8
CRE 05/04/2011 - 4.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0127

Zápisnica
Pondelok, 4. apríla 2011 - Štrasburg

17. Politický rámec EÚ zameraný na boj proti násiliu páchanému na ženách (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o prioritách a náčrte nového politického rámca EÚ zameraného na boj proti násiliu páchanému na ženách [2010/2209(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Eva-Britt Svensson uviedla správu.

V rozprave vystúpila: Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Teresa Jiménez-Becerril Barrio v mene skupiny PPE, Britta Thomsen v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Andrea Češková v mene skupiny ECR, Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Matera, Edite Estrela, Janusz Wojciechowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Emine Bozkurt, Tadeusz Cymański, Edit Bauer, Silvia Costa, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė a Monika Flašíková Beňová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili: Seán Kelly, Marc Tarabella, Gesine Meissner, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Petru Constantin Luhan, Evelyn Regner a Zuzana Roithová.

Vystúpili títo poslanci: Cecilia Malmström a Eva-Britt Svensson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.8 zápisnice zo dňa 5.4.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia