Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 4 april 2011 - Straatsburg

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

18. Samenstelling Parlement

De bevoegde Ierse autoriteiten hebben kennis gegeven van de verkiezing van Paul Murphy tot lid van het Europees Parlement, in de plaats van Joe Higgins, met ingang van 1 april 2011.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Paul Murphy, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid