Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 4. apríla 2011 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

18. Zloženie Parlamentu

Príslušné írske úrady oznámili, že Paul Murphy bol s účinnosťou od 1. apríla 2011 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Joea Higginsa.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Paul Murphy zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia