Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2269(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0075/2011

Ingediende teksten :

A7-0075/2011

Debatten :

PV 04/04/2011 - 19
CRE 04/04/2011 - 19

Stemmingen :

PV 05/04/2011 - 4.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0121

Notulen
Maandag 4 april 2011 - Straatsburg

19. De reactie van de EU op de migratiestromen in Noord-Afrika en het zuidelijke deel van de Middellandse Zee, met name op Lampedusa - Migratiestromen als gevolg van instabiele omstandigheden: reikwijdte en rol van het buitenlands beleid van de EU (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: De reactie van de EU op de migratiestromen in Noord-Afrika en het zuidelijke deel van de Middellandse Zee, met name op Lampedusa

Verslag over migratiestromen als gevolg van instabiele omstandigheden: reikwijdte en rol van het buitenlands beleid van de EU [2010/2269(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Fiorello Provera leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Corina Creţu (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Franziska Keller (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Mario Mauro, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Rui Tavares, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Sonia Alfano, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Salvatore Iacolino, John Attard-Montalto, Sarah Ludford, Hélène Flautre, Willy Meyer, Gerard Batten, Daniël van der Stoep, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia Costa, Simon Busuttil, Claude Moraes, Cornelia Ernst, Constance Le Grip, David-Maria Sassoli, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Alfredo Pallone, Sylvie Guillaume, Cristian Dan Preda, Carlo Casini, Georgios Papanikolaou en Jacek Protasiewicz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giovanni La Via, Barbara Matera, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Mario Pirillo, Ilda Figueiredo, Nikolaos Salavrakos, Corneliu Vadim Tudor, Marco Scurria, Elena Băsescu en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Mario Mauro om een vraag aan de Commissie te stellen die Cecilia Malmström beantwoordt, en Fiorello Provera.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 5.4.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid