Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2104(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0054/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0054/2011

Συζήτηση :

PV 04/04/2011 - 22
CRE 04/04/2011 - 22

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2011 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0123

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

22. Χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα του παροπλισμού πυρηνικών σταθμών στα νέα κράτη μέλη (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Εκθεση σχετικά με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα του παροπλισμού πυρηνικών σταθμών στα νέα κράτη μέλη [2010/2104(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

Ο Marian-Jean Marinescu προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, João Ferreira και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου