Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2104(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0054/2011

Ingivna texter :

A7-0054/2011

Debatter :

PV 04/04/2011 - 22
CRE 04/04/2011 - 22

Omröstningar :

PV 05/04/2011 - 4.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0123

Protokoll
Måndagen den 4 april 2011 - Strasbourg

22. EU-finansieringen vid avvecklingen av kärnkraftverk i de nya medlemsstaterna (kortfattad redogörelse)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om EU-finansieringens effektivitet och ändamålsenlighet vid avveckling av kärnkraftverk i de nya medlemsstaterna [2010/2104(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

Marian-Jean Marinescu redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, João Ferreira och Jaroslav Paška.

Talare: Viviane Reding (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 5.4.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy