Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 4 април 2011 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 3.Изявления на председателството
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на политическите групи
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 7.Отпаднали писмени декларации
 8.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 9.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 10.Трансфер на бюджетни кредити
 11.Петиции
 12.Внесени документи
 13.Ред на работа
 14.Минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите-членки (преработен текст) ***I (разискване)
 15.Контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба ***I (разискване)
 16.Европейска статистика за туризма ***I (разискване)
 17.Нова политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени (разискване)
 18.Състав на Парламента
 19.Действия на ЕС в отговор на миграционните потоци в Северна Африка и южната част на Средиземно море, по-специално Лампедуза - Миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Роля на жените в селското стопанство и селските райони (кратко представяне)
 22.Ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки (кратко представяне)
 23.Бъдеща европейска политика в областта на международните инвестиции (кратко представяне)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (174 kb) Присъствен списък (56 kb) 
 
Протокол (202 kb) Присъствен списък (51 kb) 
 
Протокол (242 kb) Присъствен списък (69 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност