Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Pirmdiena, 2011. gada 4. aprīlis - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 7.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 8.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 10.Apropriāciju pārvietojumi
 11.Lūgumraksti
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Darba kārtība
 14.Starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršana un atņemšana ***I (debates)
 15.Divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas ***I (debates)
 16.Eiropas statistika par tūrismu ***I (debates)
 17.ES politikas pamatvirzieni pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai (debates)
 18.Parlamenta sastāvs
 19.ES reakcija uz migrācijas plūsmām Ziemeļāfrikā un Vidusjūras reģiona dienvidu daļā, jo īpaši Lampedūzā - Nestabilitātes radītās migrācijas plūsmas — ES ārpolitikas darbības joma un nozīme (debates)
 20.Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Sieviešu nozīme lauksaimniecībā un lauku apvidos (īss izklāsts)
 22.Atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētais ES finansējums jaunajās dalībvalstīs (īss izklāsts)
 23.Eiropas starptautisko ieguldījumu politika (īss izklāsts)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (149 kb) Apmeklējumu reģistrs (56 kb) 
 
Protokols (196 kb) Apmeklējumu reģistrs (51 kb) 
 
Protokols (228 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika