Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 4 kwietnia 2011 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład grup politycznych
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 7.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 8.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 9.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 10.Przesunięcie środków
 11.Petycje
 12.Składanie dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Udzielanie i cofanie ochrony międzynarodowej ***I (debata)
 15.Produkty i technologie podwójnego zastosowania ***I (debata)
 16.Statystyki europejskie w dziedzinie turystyki ***I (debata)
 17.Ramy polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (debata)
 18.Skład Parlamentu
 19.Reakcja UE na ruchy migracyjne w północnej Afryce i na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, zwłaszcza na Lampeduzie - Ruchy migracyjne wynikające z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich (krótkie przedstawienie)
 22.Efektywność i skuteczność finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich (krótkie przedstawienie)
 23.Europejska polityka inwestycji międzynarodowych (krótkie przedstawienie)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (151 kb) Lista obecności (56 kb) 
 
Protokół (197 kb) Lista obecności (51 kb) 
 
Protokół (234 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności